Vi tilbyder forskellige former for pædagogiske opgaver


 • Kontaktperson §52 stk. 3, nr. 6. Vi tilbyder støttekontaktpersons ordninger som er tilpasset den enkelte unge, i og med at vi ikke mener at alle unge er ens og derfor har brug for individuelle løsninger som passer til den enkelte unge.


 • Vi kan tilbyde socialpædagogisk misbrugsrådgivning i trygge og rolige omgivelser. Der er også mulighed for at vi kan komme ud til enkelt unge.


 • Vi tilbyder pædagogiske akutture hvor den unge kommer væk fra dens lokalmiljø i korte perioder. Vi har erfaring med at en tur ikke må vare længere end en måned. - Men vi indgår i dialog med sagsbehandler om den enkelte unges behov.


 • Vi tilbyder at lave pædagogiske observationer.


 • Give rådgivning og vejlede til den unge og forældrene i hverdagen.


 • Praktisk pædagogisk støtte §52, stk. 3 nr. 2. Medvirke til, at den unge og forældrene kan få en sund og en mindre konfliktløs hverdag.


 • Socialpædagogisk bistand- Bostøtte §85


 • Forebyggende familiearbejde §11 stk.3 punkt 1,3,4


 • Kontaktperson i efterværn §76 stk. 2


 • LAB § 91Vejledningen omkring § 91 og 92 i LAB
  299. Det fremgår af § 91, at personer omfattet af § 6, bortset fra personer som er i fleksjob eller modtager

  tilskud til selvstændig virksomhed, kan få tilbud om ”øvrig vejledning og opkvalificering


 • LAB §167§ - Med henblik på at fremme, at en person kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives mentorstøtte i en periode på højst 6 måneder. Personerne kan efter en konkret vurdering gives mentorstøtte i en ny periode på op til 6 måneder ved udløb af en periode.Vi tager udgangspunkt i såvel fællesskabet som i den enkelte og dennes forhold til fællesskabet og derfor arbejder vi ud fra at:


 • Møde børn og unge og deres familier med respekt.


 • Forholde sig empatisk og anerkendende til børn, unge og deres familier


 • Påtage sig ansvaret for den gode relation til børn, unge og deres forældre.


 • Varetage barnets og den unges tarv og om nødvendigt fremføre og forsvare den unges behov og interesser.


 • Tilpasse praksis, så den tjener den enkelte unge.


 • Handle med social retfærdighed og med fællesskabets bedste for øje.


Vi indgår altid i dialog med den unges sagsbehandler omkring en opgave, som altid er skræddersyet til den enkelte unge. Så den unge får en positiv oplevelse af relationen. Vi arbejder altid ud fra vores værdier om at have respekt for den enkelte unge og yde en tryghed, som den unge kan være i.Hos Timeout-therapy arbejder vi ud fra at sikre alle børn og unges lige muligheder uanset sociale eller materielle forhold, etniske eller religiøse tilhørsforhold, fysiske eller psykiske handicap.


Samt at støtte børn og unge individuelt og socialt, så deres livsduelighed styrkes, at skabe rammer for en god og omsorgsfuld barndom og ungdom, hvor alle har mulighed for at indgå i sociale fællesskaber."At søge hjælp er et tegn på styrke"


Tidligere og nuværende samarbejdetspartner

Fredensborg kommune logo
Brøndby kommune logo
kALUNDBORG-kOMMUNE logo
KØGE_BLAA2

Værdier vi arbejder ud fra

 

Vores værdierne bygger på:

 

Omsorg

Omsorg er grundlæggende i pædagogisk arbejde. Omsorg omfatter

værdierne empati, tryghed, tillid og ansvaret for den anden

 

Ligeværd

Pædagogisk praksis tager udgangspunkt i menneskers ligeværd. Ligeværd i den pædagogiske relation kendetegnes ved dialog, anerkendelse, respekt og tolerance

 

Professionel integritet

Professionel integritet er karakteriseret ved værdier som høj faglighed, ansvarlighed, troværdighed og åbenhed

 

Social retfærdighed

Den professionelle praksis fremmer social retfærdighed og demokratiske værdier. Den kendetegnes ved værdier som inddragelse, mangfoldighed, fællesskab og rummelighed