Timeout-Therapy

LAB §91


Vejledende og opkvalificerende forløb, jf. LAB § 91., som skræddersyet til den enkle unge, ud fra den enkle unges udfordringer, ressourcer og kompetencer.


Målgruppen er 18-29 år. Det skræddersyet forløb kan f.eks. indeholde 10 (samtaler, cv, motiverende samtaler omkring misbrugsbehandling, terapi, adfærdsregulering mv…) Vi har en særlig ekspertise inden for unge der er ude i den kriminel

løbebane. Her har vi opnået gode resultater.


Ud over samtaler og støtte kan vi også hjælpe etablering af praktik jf. LAB § samt lave opfølgning og afklare den unge.


Derudover har vi også ressourcerne og gode erfaringer med håndtering af tunge kriminelle unge samt exit unge eller radikalisering hvor vi selvfølgelig tager de forbehold der måtte være.

LAB §167


Mentor jf LAB § 167, som læner sig op af vores kontaktpersons tilbud men med beskæftigelse og uddannelsesrettet indsats.

Som mentor støtter vi i afklaringen af uddannelse og job valg og bygger vejen til målet.


Vi ser helhedsorienteret på den unge og støtter derfor bredt da det skal være ud fra den unges udfordringer. Vi kan f.eks. støtte i misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling, ved studie samtaler, cv og ansøgninger mv.


Udover almindelig mentor funktion kan vi også bookes til


-Udslusning fra afsoningen, understøtter sagsbehandler ved den koordinerende udslusning og projekt god løsladelse.

Derudover støtter vi i tilsyn med KIF samt ved fodlænke afsoningen.


- Udslusning fra psykiatrisk indlæggelse.

Vi har god erfaring med unge der har være i psykiatrien med borderline, spiseforstyrrelse og rusmiddel udløst psykoser.


- Fastholdelsesmentor ved uddannelse og job start.